Úvod Moderní expozice Případové studie Moderní expozice Miniexpozice o historii ČSR

Miniexpozice o historii ČSR - případová studie

V první polovině roku 2013 nás oslovil majitel zámku v severních Čechách s požadavkem na vybudování miniexpozice pojednávající o vývoji a historii Československé republiky.

Záměr zadavatele

Cílem zadavatele bylo víceméně staticky a rychle odprezentovat formou videoprezentace dějiny Československa od vzniku první republiky až po rozpad federace. Prezentace měla být realizována formou projekce doprovozené komentářem. Jediným prvkem gamifikace měla být kvízová hra. Ta měla být realizována formou otázek ve videu, přičemž každá odpověď měla svoje číšlo. A návštěvník, tím jak odpovídá a zaznamenává si čísla odpovědí do telefonu, nakonec získá číslo telefonu. V případě správných odpovědí na recepci zámku, kde dostane drobnou cenu. (Ta měla být realizována formou otázek ve videu, přičemž každá odpověď by měla svoje číslo. V případě správných odpovědí návštěvník získává telefoní číslo na recepci, kde by dostal drobný dárek.)

Omezení z pohledu Moderních expozic

  • místnost je u schodiště, kudy budou návštěvníci chodit k recepci - hluk, nemožnost pracovat se zvukem a světlem, teoretická možnost poškození či krádeže zařízení
    • nebude možnost používat mluvený komentář
  • málo použitelných ploch pro doprovodné výstavní panely
  • nízká interaktivita - nemusí být atraktivní pro návštěvníky

Návrh řešení

Moderní Expozice nakonec navrhly dvě odlišné varianty:

1. Československá historie - Expozice jako aplikace na velkoplošné dotykové obrazovce

Expozice bude realizována na dotykových obrazovkách (jedné, či více). Jednotlivé obrazovky prezentace budou odpovídat tématům z historie vývoje ČSR a budou obsahovat interaktivní prvky (ovládání aplikace, videa, galerie dobových fotografií, odskoky na stránky s podrobnostmi). Výhodou je tu možnost lokalizace do různých jazyků dle volby návštěvníků, možnost ovládat procházení virtuální expozicí, vracet se k tématům a v neposlední řadě mnohem atraktivnější prezentace.

Gamifikace by byla realizována volitelně zdarma stažitelnou miniaplikací pro mobilní telefony. Aplikace-hra by se spustila na smartphonu návštěvníka, přičemž by zároveň mohl vyplňovat kvíz a libovolně procházet virtuální expozicí na dotykovém panelu výstavy. Po úspěšném dokončení kvízu (případně může být obohaceno i o hry jiného typu - přiřazování fotografií k popisům, porovnávání starých a současných fotografií, postřehové hry, luštění šifry atd., případně 3D prohlídky objektů, rozšířenou realitu a další) aplikace vygeneruje potvrzení, na jehož základě návštevník dostane na recepci odměnu.

Rozbalit
Zabalit
2. Československá historie - Expozice jako střihový dokumentární film

Prvou variantou tohoto řešení je vytvoření netradičního střihového dokumentárního filmu. Film by prostřednictvím sestříhaných dobových filmů a dokumentů doprovázených titulky a komentářem vyprávěl historii Československa. Tomu by byla přizpůsobena i místnost expozice, která by vypadala jako filmový ateliér. Kamera na podstavci by na zeď promítala děj dokumentu, přičemž jednotlivé etapy by návštěvníci mohli interaktivně přepínat různými prvky v místnosti.

Další variantou by bylo vytvoření repliky kanceláře prezidenta. Po vstupu návštěvníků se v místnosti rozezvoní starý telefon. Zvoní dokud jej někdo nezvedne. zazní hlas Václava Havla, který oznamuje konec federace... Tím se spustí prezentace - výstavní panely realizované obrazovkami v rámech obrazů v místnosti. Návštěvníky provází hlasy prezidentů. Děj se odehrává retrospektivně a končí záznamem projevu TGM.

Gamifikace by v těchto obou případech byla také tvořena jednoduchou miniaplikací pro mobilní telefony. Aplikace by obsahovala kvíz, případně další hry tak, jako v první variantě.

Rozbalit
Zabalit
Kdo jsme?
Společnost CEREBRA s.r.o. spolu s dalšími společnostmi tvoří partnerství vzniklé za účelem vybudování stabilní platformy pro projekty Moderních expozic. Cílem spojení je využít praxe a zázemí CEREBRY a zkušenosti s využitím herních mechanizmů při společném řešení moderních expozic.
Kde jsme?
Cerebra s.r.o.

Pickova 1486/2
PRAHA ZBRASLAV
156 00
 
 
 
 
 
facebook
 
Copyright © 2013 - 2018 CEREBRA s.r.o.